O trofeo columbófilo Concello de Cangas cumpre este ano a súa vixésima primeira edición.

 

 

A continuación recordamos as normas pra participar neste premio, según se reflicte no regulamento deportivo 2019:

- Resultará ganadora a pomba que na solta de maior quilometraxe da campaña deportiva da F.C.G., e en raión único para toda Galicia, remate a carreira ca maior velocidade.

- O premio será un trofeo conmemorativo.

- Para acceder a este premio será indispensable comunicar a pomba ao club organizador (Pombas do Morrazo) no mesmo día da chegada. Caso de non haber esta comunicación, a pomba quedaría descualificada e o premio pasaría para a seguinte da clasificación.