Prégase que antes do luns 28 de outubro, comuniquen a través do formulario habilitado na ferramenta Formularios, o número de caixas de vacinas que van a precisar este ano.