Adxúntanse neste apartado as clasificacións povisionáis tras os concursos de Astorga - Puebla de Sanabria e Seguridade curto, así mesmo comenza o prazo de 15 días para posibles reclamacións antes de que pasen a ser definitivas.