COMPOSICIÓN XUNTA DIRECTIVA FEDERACIÓN COLUMBÓFILA GALEGA 2019

PRESIDENTE – Carlos Padín Cores

VICEPRESIDENTE – Daniel Rodríguez Dopazo (Alas Compostelanas)

SECRETARIO – Manuel Rey San Luis

TESOUREIRO – José Ramón Costas Carvajal (Mensaxeiras de Vigo)

DIRECTIVOS:

  • Fernando Luís de la Fuente Evangelista (Mensaxeiras de Cambre)
  • Enrique Freire Sobral (Ría de Pontevedra)
  • David Rodríguez Romero (Mensaxeiras de Vigo)
  • Pedro Becerra González (Mariñas Altas)
  • Javier Fernández Pena (Terra Chá)